Навигација

Обавештење о пријави слушања предмета у летњем семестру - основне академске студије

Студентске вести

Пријава слушања предмета (упис летњег семестра), за студенте основних академских студија који су факултет уписали пре школске 2020/2021. године, обавиће се у периоду од 18. фебруара до 23. фебруара преко веб портала за студенте. Да би студент могао да пријави предмете за слушање, неопходно је да нема отворених пријава испита и да су испуњени услови за слушање предмета.

Максимални број бодова које студенти могу да пријаве по семестру износи 45 ЕСПБ, с тим што се сваки бод преко 30 ЕСПБ плаћа по цени од 1.100,00 динара. Самофинансирајући студенти плаћају укупан број бодова које су пријавили по истој цени. Препорука студентима је да не пријављују већи број ЕСПБ бодова од 30, јер ће, у случају да не положе пријављене предмете, морати да плате слушање истих и у наредној школској години. Уплата треће рате школарине биће реализована у складу са претходно објављеним временским планом.

Подношење молби за пријаву слушања предмета за које није испуњена условљеност:

Веб портал неће дозволити пријаву слушања предмета за које није испуњена условљеност. У овом случају, студенти сами пријављују предмете за које имају испуњене услове или за које није дефинисана условљеност, док за предмете за које није испуњена условљеност могу поднети додатну молбу.

Молба се може поднети студентском парламенту најкасније до 22. фебруара, а образац молбе може се узети у скриптарници Факултета. Студентска служба ће извршти пријаву додатних предмета на основу одобрених молби.

У случају проблема са отвореним пријавама, а након почетка рока за пријаву, као и друга питања у вези са пријавом слушања предмета, студенти се могу обратити студентској служби искључиво на upis2020@tmf.bg.ac.rs.