Navigacija

Održan prvi sastanak na projektu “Twinning to excel materials engineering for medical devices – ExcellMater”

Opšte vesti

Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu je uspešno započeo realizaciju međunarodnog projekta u okviru programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020 (Horizon 2020) pod nazivom “Twinning to excel materials engineering for medical devices - ExcellMater” inicijalnim (“kickoff”) sastankom koji je održan online 12. novembra 2020. g. Partneri u projektu su svetski priznate naučno-istraživačke i obrazovne institucije Alto Univerzitet (AALTO University) u Finskoj, Univerzitet u Istočnom Pijemontu „Amedeo Avogadro“ (University of Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”) u Italiji i AO institut Davos (AO Research Institute Davos) u Švajcarskoj. Sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, projekat je okupio više naučno-istraživačkih grupa koje se bave biomaterijalima, a rukovodilac je prof. dr Bojana Obradović. Cilj projekta je prenošenje ekspertize iz partnerskih organizacija na TMF iz oblasti razvoja biomaterijala za primenu u medicini sa posebnim fokusom na translaciona istraživanja, komercijalizaciju i kliničku upotrebu. Veliki broj raznovrsnih aktivnosti koje uključuju međusobne posete i razmene studenata i mladih istraživača, seminare, radionice i letnje škole biće usmeren na podizanje izvrsnosti i inovativnog kapaciteta Fakulteta. Na kraju trogodišnjeg perioda realizacije projekta biće organizovana međunarodna konferencija u Beogradu radi povećanja vidljivosti Fakulteta u Srbiji i šire. Budžet projekta iznosi 880.000 evra, a osnovni podaci se mogu naći na stranici https://cordis.europa.eu/project/id/952033

/uploads/attachment/slajd/71/Slika_srpskijpg.JPG