Navigacija

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu podržala je nastavak projekta eVOC Serbia

Opšte vesti

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu odlučila je da podrži nastavak projekta o implementaciji propisa EU u oblasti isparljivih organskih jedinjenja koji realizuje Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

“Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja” (eVOC Serbia) se odnosi na identifikovanje i smanjenje emisija koje potiču od operatera koji u svojim procesima koriste isparljiva organska jedinjenja (Volatile Organic Compounds - VOC), nadovezujući se na aktivnosti Ministarstva zaštite životne sredine u primeni poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama (IED) koje čine ključni deo procesa i pregovora o pristupanju EU u okviru poglavlja 27.

Realizacija projekta će trajati još dve godine, odnosno do 30. novembra 2022. godine. Na osnovu dosadašnjeg iskustva i rada na projektu u prethodne dve godine, jedan od najvećih problema je i nedostatak informacija o tome šta predstavljaju isparljiva organska jedinjenja, u kojim industrijskim postupcima se mogu javiti i kojim metodama se mogu smanjiti njihove emisije. Stoga je predviđeno i formiranje Info Centra čija će uloga biti da poboljša način informisanja VOC operatera i javnosti, kao i komunikaciju operatera i nadležnih organa.

Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu i ukupna vrednost projekta za period od četiri godine iznosi 445.237 evra. Ugovor o nastavku projekta potpisan sa Ambasadom Norveške u Beogradu možete pogledati na sajtu fakulteta u delu Dokumenta/Izveštaji na uvidu javnosti.