Навигација

Амбасада Краљевине Норвешке у Београду подржала је наставак пројекта eVOC Serbia

Опште вести

Амбасада Краљевине Норвешке у Београду одлучила је да подржи наставак пројекта о имплементацији прописа ЕУ у области испарљивих органских једињења који реализује Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са Министарством заштите животне средине и Агенцијом за заштиту животне средине Републике Србије.

“Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења” (eVOC Serbia) sе односи на идентификовање и смањење емисија које потичу од оператера који у својим процесима користе испарљива органска једињења (Volatile Organic Compounds - VOC), надовезујући се на активности Министарства заштите животне средине у примени поглавља V Директиве о индустријским емисијама (IED) које чине кључни део процеса и преговора о приступању ЕУ у оквиру поглавља 27.

Реализација пројекта ће трајати још две године, односно до 30. новембра 2022. године. На основу досадашњег искуства и рада на пројекту у претходне две године, један од највећих проблема је и недостатак информација о томе шта представљају испарљива органска једињења, у којим индустријским поступцима се могу јавити и којим методама се могу смањити њихове емисије. Стога је предвиђено и формирање Инфо Центра чија ће улога бити да побољша начин информисања VOC оператера и јавности, као и комуникацију оператера и надлежних органа.

Реализацију пројекта финансијски је подржала амбасада Краљевине Норвешке у Београду и укупна вредност пројекта за период од четири године износи 445.237 евра. Уговор o наставку пројекта потписан са Амбасадом Норвешке у Београду можете погледати на сајту факултета у делу Документа/Извештаји на увиду јавности.