Navigacija

Obaveštenje o obnovi godine - master akademske studije

Studentske vestiOpšte vesti

Obnova godine za studente master akademskih studija, koji su fakultet upisali pre školske 2020/2021. godine, obaviće se u tri koraka:

  1. Prijava predmeta za slušanje preko veb portala za studente
  2. Zakazivanje termina za upis u studentskoj službi
  3. Dolazak sa neophodnom dokumentacijom u zakaznom terminu

1. Prijava predmeta za slušanje

Studenti će imati mogućnost da u periodu od 20. oktobra do 28. oktobra preko svojih naloga na veb portalu za studente izvrše prijavu predmeta koje žele da slušaju u zimskom semestru. Da bi student mogao da prijavi predmete za slušanje, neophodno je da nema otvorenih prijava ispita. U slučaju problema sa otvorenim prijavama, studenti se mogu obratiti studentskoj službi na upis2020@tmf.bg.ac.rs.

Svaki bod plaća se po ceni od 1.300,00 dinara. U ukupan broj bodova koji se prijavljuju obavezno se uračunavaju i bodovi za samostalni istraživački rad i završni master rad (ukupno 30 ESPB).

Po okončanju postupka prijave, neophodno je da student odštampa spisak predmeta koje je prijavio preko naloga na veb portalu.

2. Zakazivanje termina za upis

Nakon okončanja postupka prijave predmeta za slušanje, neophodno je da student zakaže termin u kome će doći da preda dokumentaciju u studentskoj službi. Zakazivanje termina moguće je izvršiti isključivo preko elektronske forme.  Nakon zakazivanja termina, na adresu elektronske pošte koju je student naveo u okviru elektronske forme biće poslata potvrda o zakaznom terminu.

Upis studenata obaviće se u studentskoj službi radnim danima u periodu od 26. oktobra do 28. oktobra 2020. godine, od 11 do 14 časova, u zakazanim terminima.

Neophodno je da studenti pažljivo evidentiraju svoje podatke u elektronskoj formi i izaberu tačno jedan termin u kojem sigurno mogu da dođu da predaju dokumentaciju. Višestruke prijave preko forme neće biti uzimane u obzir.

3. Dolazak sa neophodnom dokumentacijom

Studenti koji su zakazali termin dolaska u studentsku službu treba da pripreme sledeću dokumentaciju:

  • indeks sa upisanim ocenama položenih predmeta,
  • jedan popunjen prijavni list ŠV20 (i ažuriran elektronski ŠV20 obrazac),
  • odštampani spisak prijavljenih predmeta za slušanje tokom zimskog semestra (sa veb portala),
  • dokaz o uplati od 100,00 dinara na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 89100, svrha uplate: za Centar za razvoj karijere,
  • dokaz o uplati od 300,00 dinara na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 300, svrha uplate: Osiguranje studenata,
  • dokaz o uplati prve rate školarine (za studente koji plaćaju školarinu): četvrtinu iznosa koja odgovara broju prijavljenih ESPB bodova pomnoženih sa 1.300,00 dinara, na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 71300, svrha uplate: prva rata školarine,
  • potvrdu iz biblioteke.

Kako bi se izbegle gužve i upis obavio u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom neophodno je da studenti sa pripremljenom dokumentacijom dođu u zakaznom terminu bez kašnjenja.

Podnošenje molbi studentskoj službi:

Upis studenata neće biti moguć bez podnošenja dodatne molbe u sledećim slučajevima:

Studenti kojima ističe zakonski predviđen rok za završetak studija od 2 godine, podnose molbu za produžetak roka za završetak studija do isteka trostrukog broja školskih godina potrebnih za realizaciju upisanog studijskog programa. Studenti uz molbu prilažu i dokaz o uplati od 5.000,00 dinara na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 89100, svrha uplate: molba za produžetak roka za završetak studija. Molba se podnosi u studentskoj službi (soba broj 5) radnim danima od 11 do 13 časova u periodu od 21. do 23. oktobra 2020. godine. Obrazac molbe može se uzeti u skriptarnici Fakulteta. U slučaju da molba bude odobrena  realizacija upisa odvija se prema prethodno navedenom uputstvu.

Sva pitanja u vezi sa upisom slati isključivo na adresu upis2020@tmf.bg.ac.rs.