Navigacija

Prijavljivanje za takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju do 20. aprila 2018!

Studentske vestiOpšte vesti

Osnovne informacije o organizaciji

nacionalnog

Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji i Republici Srpskoj

 

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, kao državni projekat, neprekidno se održava počev od 2005. godine i otpočelo je četrnaesto po redu.

Odvija u zajedničkoj organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje realizuje Organizacioni tim sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Partneri u organizaciji su Privredna komora Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, RTS, RTV, kao i svi drugi mediji sa nacionalnom, regionalnom ili lokalnom frekvencijom.

Takmičenje se odvija na sledeći način: 

Početkom kalendarske godine objavljuje se početak Takmičenja, čime započinje promocija putem medija ili organizovanjem tribina širom Srbije, kako bi se što veći broj učesnika prijavio.

Rok za prijavu inovacije i najmanje tročlanog tima je 20. april 2018. godine, putem sajta www.inovacija.org na kome se nalaze i sve potrebne informacije za buduće učesnike.

U ovoj godini Takmičenje se odvija u tri kategorije:

  • Realizovane inovacije (do početka juna meseca inovacija mora biti napravljena bar do nivoa prototipa uz proverljivu funkcionalnost)
  • Studentski timovi (inovativna ideja sa perspektivnom realizacijom)
  • Srednjoškolski timovi (inovativna ideja novog proizvoda ili usluge)

Nakon roka za prijavu sledi period višemesečnih obuka i provera, (april-novembar), za sve učesnike. Najuporniji koji urade i poslovni model za svoju inovaciju konkurišu za deobu nagradnog fonda od 5.000.000 dinara, a oni koji dođu i do finala, učestvuju u direktnom prenosu iz studija RTS-a, 21. decembra od 20.00 časova.

Inovacije mogu biti od jednostavnih proizvoda koje već vekovima pravimo na ovim prostorima, a koji su kvalitetno i na savremen način ponuđeni tržištu, pa do visokih tehnologija, pri čemu su sve oblasti tehničko-tehnološkog, organizacionog ili uslužnog stvaralaštva ravnopravno zastupljene.

Osnovni statistički podaci za dosadašnji, trinaestogodišnji, period odvijanja Takmičenja su:

•          učestvovalo  2545 timova i preko 8000 učesnika

•          osnovano preko 85 novih preduzeća

•          pripremljeno 1353 biznis planova i poslovnih modela

•          održano 425 jednodnevnih treninga i

•          angažovano više od 400 recenzenata širom sveta

 

           Snimci poslednja četiri finala mogu se pronaći na linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=U_Zqm80QtGU , https://www.youtube.com/watch?v=AqtMhGANIe4

https://www.youtube.com/watch?v=q8VXIst-KUg

https://www.youtube.com/watch?v=h3Baw8Ml7bo

          

                                                                  Koordinator takmičenja NTI 2005-2018.

 

                                                                  Prof. dr Dragan Povrenović, dipl.inž.