Navigacija

Saopštenja Saveta TMF-a povodom nedavnih događaja koji ugrožavaju redovan rad i ugled fakulteta i dekana

Studentske vestiOpšte vesti

Na sednici Saveta koja je održana 20.10.2016. godine, Savet je pod tačkom 5 i tačkom 6 dnevnog reda sednice, doneo odluke o formiranju saopštenja povodom nedavnih događaja koji ugrožavaju redovan rad i ugled fakulteta i dekana, a koja su data u prilogu.