Navigacija

Servisi

Veb portal za studente

Veb portal za studente omogućava svim studentima fakulteta pregled svih potrebnih informacija, ali i njihov unos, uključujući i prijave ispita, njihovo plaćanje i sl.

Pristup je moguć iz bilo kojeg veb pretraživača.

Veb portal za zaposlene

Veb portal za zaposlene omogućava svim zaposlenima i drugim angažovanim saradnicima fakulteta pregled njima potrebnih informacija, ali i unos određenih informacija (kao što je unos ocena).

Pristup je moguć iz bilo kojeg veb pretraživača.

Prijava problema

Prijavu problema vezanih za rad računara i računarske mreže možete obaviti ovde.