Navigacija

doc. dr Vuk Radmilović

Docent
Katedra za grafičko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 62

011/3303850
Naučna oblast Inženjerstvo materijala
Datum izbora u zvanje 22. april 2019.

Predmeti

14ZP107 14ZP107 - Osnovi primene računara
14IGI32 14IGI32 - Priprema za štampanje
14IGI35 14IGI35 - Štamparske forme
14IIM47 14IIM47 - Obrada materijala štampanjem

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije