Navigacija

doc. dr Miloš Petrović

Docent
Katedra za opšte tehničke nauke

TMF - mala zgrada, kancelarija 62

011/3303899
011/3303745
lokal 745
lokal 899
Naučna oblast Elektrotehnika
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2017.

Predmeti

14BBI316 14BBI316 - Savremena merenja u tehnologiji
14ZP103 14ZP103 - Tehnička fizika 1
14ZP107 14ZP107 - Osnovi primene računara
14ZP113 14ZP113 - Tehnička fizika 2
ZP24 ZP24 - Elektrotehnika sa elektronikom

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Ekshalacija radona iz različitih tipova uglja koji se koriste za zagrevanje domaćinstava, Marko Drašler, 30.09.2020.
  • Elektrohemijske i električne karakteristike kopolimera anilina i sulfanilne kiseline, Nikola Novaković, 30.09.2019.

Osnovne akademske studije

  • Alginat/magnetit čestice kao nosači za imobilizaciju peroksidaze iz rena, Kristina Mosurović, 26.02.2021.
  • Električne karakteristike superkondenzatora na bazi polianilina, Jelena Gojgić, 30.09.2020.