Навигација

доц. др Милош Петровић

Доцент
Катедра за опште техничке науке

ТМФ - мала зграда, канцеларија 62

011/3303899
011/3303745
локал745
локал899
Научна областЕлектротехника
Датум избора у звање 27. новембар 2017.

Предмети

14ББИ31614ББИ316 - Савремена мерења у технологији
14ЗП10314ЗП103 - Техничка физика 1
14ЗП10714ЗП107 - Основи примене рачунара
14ЗП11314ЗП113 - Техничка физика 2
ЗП24ЗП24 - Електротехника са електроником

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Мастер академске студије

  • Ексхалација радона из различитих типова угља који се користе за загревање домаћинстава, Марко Драшлер, 30.09.2020.
  • Електрохемијске и електричне карактеристике кополимера анилина и сулфанилне киселине, Никола Новаковић, 30.09.2019.

Основне академске студије

  • Aлгинат/магнетит честице као носачи за имобилизацију пероксидазе из рена, Кристина Мосуровић, 26.02.2021.
  • Електричне карактеристике суперкондензатора на бази полианилина, Јелена Гојгић, 30.09.2020.