Navigacija

Arhiva vesti

OGLAS   ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA

OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA

Opšte vesti

O G L A S
ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA
Daje se u zakup lokal površine 32m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 28,70m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Zadužbine Veselina Lučića, u Beogradu, u Ul. Đorđa Jovanovića broj 5, druga zona, u viđenom stanju, tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokala u Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Opšte vesti

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića 21. septembra 2020. raspisuje oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokala površine 25,26m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 31,86m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, u Beogradu, u Ul. kneza Miloša broj 2, ekstra zona, u viđenom stanju,  tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokala u ul kneza Miloša 2

Opšte vesti

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića 21. septembra 2020. raspisuje oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokala površine 25,26m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 31,86m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, u Beogradu, u Ul. kneza Miloša broj 2, ekstra zona, u viđenom stanju.

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup stana

Opšte vesti

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, dana 18. septembra 2020. godine raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana broj 7, površine 78m2, na trećem spratu zgrade Fondacije, u stambeno-poslovnoj zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Beogradu, u Ul. Terazije 39, ekstra zona, u viđenom stanju,  tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokala u ul. Terazije 39

Opšte vesti

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, dana 18. septembra 2020. godine raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup lokala površine 249m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 100m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Beogradu, u Ul. Terazije 39, ekstra zona, u viđenom stanju,  tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

 

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU M

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su prijavili na konkurs za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Matematika, sa temom „Neprekidnost realne funkcije jedne realne promenljive“, održaće se u ponedeljak 28.09.2020. u 12 časova u sali 31 na Katedri za matematičke nauke TMFa. Kandidati koji su pozvani da održe predavanje su: Andrijana Marjanović u 12 časova i Ivana Sarić u 12 časova i 25 minuta.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU MI

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Metalurgija, sa temom „Dijagrami stanja u dvokomponentnim legurama“, održaće se u petak 18.09.2020. u 10 časova u Svečanoj sali TMF-a. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Stefan Dikić.

 

Novi termini polaganja ispita i dodatni ispitni rok

Studentske vestiOpšte vesti

Poštovane koleginice i kolege,

na osnovu odluke Senata BU da se nastavi sa ispitnim rokom, u četvrtak 9.07.2020. održaće se ispiti koji su bili po rasporedu u sredu. U petak  će se održati ispiti koji su bili po rasporedu u četvrtak i tako  redom, sve se pomera za jedan dan. Izvinite što Vas tek sad obaveštavamo, ali smo čekali da se završi sednica Senata i da dobijemo konkretna obaveštenja. Odluka Senata BU je data u prilogu. Studenti su takođe obavešteni. Ukoliko dođe do nekih promena, blagovremeno ćete biti obavešteni.

Srdačan pozdrav,
Dekanski kolegijum

 

Fondacija „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“ dodeljuje nagradu

Opšte vesti

Fondacija „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“ dodeljuje nagradu „Docent Dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za period 1.10.2017. – 30.09.2020. godine.

Tekst konkursa možete pogledati na linku

Odabrani finalisti Tech Case Study 2020

Studentske vestiOpšte vesti

Interesovanje srednjoškolskih timova je i ove godine bilo veliko – oprobali su se u ulozi tehnologa i rešavali realne problema iz prakse. Ovogodišnja studija slučaja je koncipirana na iskustvu i izazovima sa kojima se sreću kolege iz Centra za čistiju proizvodnju Srbije kroz projekat IED Srbija.

Više informacija na linku