Navigacija

Sporazum o saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Srbije

Opšte vesti

U petak, 21. aprila, u šumskom ambijentu kod studentskog odmarališta „Radojka Lakić” na Avali , okupili su se predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine Srbije i dekani četiri fakulteta, radi potpisivanja Sporazuma o saradnji.

U ime Ministarstva, sporazum o saradnji potpisao je državni sekretar. Aleksandar Dujanović, a u ime Tehnološko-metalurškog fakulteta  Univerziteta u beogradu, dekan dr Petar Uskoković.

Potpise su na sporazum stavili i dekani Biološkog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura”, univerziteta Metropoliten.

Ovaj sporazum je, simbolički, potpisan na svetski Dan planete Zemlje, a činu potpisivanja i aktivnostima koje su usledile posle potpisivanja prisustvovao je i veliki broj studenata.