Navigacija

Obaveštenje o pristupnom predavanju HI – docent

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo, sa temom: „Dinamički modeli multivarijabilnih procesnih sistema“, održaće se u utorak 29.12.2020 preko video poziva (Google Meet) sa početkom u 11 časova. Redosled kandidata je:
1. Dr Branislav Todić 11 - 12 časova
2. Dr Biljana Maluckov 12 - 13 časova
Link za video poziv će kandidatima biti poslat putem e-maila.