Navigacija

Obaveštenje o pristupnom predavanju HI – Asistent

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo, sa temom: „Stabilnost zatvorenog regulacionog kola u kompleksnom domenu“, održaće se u utorak 12.01.2021. sa početkom u 11:30 časova u Svečanoj sali fakulteta. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Radoslava Pravilović.