Navigacija

Obaveštenje o pristupnom predavanju BIB – docent

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, sa temom: „Proizvodnja monoklonskih antitela“, održaće se u utorak 12.01.2021. preko video poziva (Google Meet) sa početkom u 12 časova. Redosled kandidata je:
1. Dr Aleksandra Đukić Vuković 12 - 13 časova
2. Dr Biljana Maluckov 13 - 14 časova
Link za video poziv će kandidatima i zainteresovanima biti poslat putem e-maila .