Navigacija

IAESTE konkurs za stručnu praksu i usavršavanje u inostranstvu

Studentske vesti

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu i usavršavanje u inostranstvu u toku 2021. godine. Više detalja, odnosno uslove konkursa i "on-line" prijavu možete pronaći na sajtu: www.iaeste.ac.rs

Konkurs traje do 30.12.2020. godine.
 

Napominjemo da Nacionalni komiteti zemalja-članica IAESTE-a garantuju da će svi razmenjeni studenti biti prihvaćeni na stručnu praksu, usavršavanje i školovanje a u slučaju da to ne bude moguće u izabranom i dogovorenom
terminu, zbog COVID-19 situacije, ista će biti ostvarena u prvom mogućem terminu u kome je studentu garantovana zdravstvena i svaka druga bezbednost i sigurnost.