Navigacija

Obaveštenje o kolokvijumima za studente prve godine

Studentske vesti

Redovni kolokvijumi iz predmeta prve godine Tehnička fizika 2, Matematika 2 i Opšta hemija 2 biće organizovani u periodu između 3. i 8. juna prema sledećem rasporedu:

  • 3. jun 2020. - Tehnička fizika 2
  • 5. jun 2020. - Matematika 2
  • 8. jun 2020. - Opšta hemija 2

Vreme polaganja i raspored studenata po salama biće objavljeni naknadno.

Studenti su obavezni da prijave izlazak na kolokvijum na linkovima ispod kako bi se kolokvijumi organizovali u skladu sa propisanim epidemiološkim merama: