Navigacija

Fondacija „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“ dodeljuje nagradu

Opšte vesti

Fondacija „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“ dodeljuje nagradu „Docent Dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za period 1.10.2017. – 30.09.2020. godine.

Tekst konkursa možete pogledati na linku

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt adresi:

e-mail: fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs
Tel: 021/485-27-34
Fondacija „DOCENT DR MILENA DALMACIJA