Navigacija

Prvi poziv na Drugu međunarodnu konferenciju "ELMINA-2020"

Opšte vesti

Srpska akademija nauka i umetnosti, u saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom Univerziteta u Beogradu, poziva vas na Drugu međunarodnu konferenciju ""Electron Microscopy of Nanostructures - ELMINA2020", koja će se održati od 14.9.2020. do 18.9.2020. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Prezentacije na konferenciji će biti plenarne (po pozivu), a ostale učesnike pozivamo da pošalju apstrakte za oralne ili poster prezentacije. Fokus konferencije ELMINA2020 će biti na metodama elektronske mikroskopije primenjenim u nanonaukama i nanotehnologijama (fizika, hemija, nauka o materijalima, geologija i biomedicinske nauke).

Za više informacija, uključujući i impozantnu listu plenarnih predavača po pozivu, posetite http://elmina.tmf.bg.ac.rs ili nas kontaktirajte preko izvršnog organizatora konferencije mice@panacomp.net .