Navigacija

Poziv CERIC konzorcijuma za podnošenje projekata

Opšte vesti

Konzorcijum CERIC poziva da mu se podnesu projekti preko kojih mladi straživači mogu da dobiju pristup najsavremenijoj opremi u njihovoj mreži istraživačkih evropskih centara. Detaljnije informacije se mogu dobiti na stranici Inovacionog centra TMF-a