Navigacija

Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu organizuje kurs "Veštine upravljanja karijerom" namenjenog studentima svih fakulteta u sastavu Univerziteta

Studentske vesti