Navigacija

Kandidati koji žele da se upišu kroz Program afirmativnih mera - upis lica sa invaliditetom, potrebno je da medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje invaliditeta, dostave Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom do 01. juna 2019. godine.

Studentske vesti