Navigacija

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu podržala realizaciju projekta Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja

Opšte vesti

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu odlučila je da podrži projekat o implementaciji propisa EU u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja koji će realizovati Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Detaljnije