Navigacija

U skladu sa odredbama protokola o saradnji Univerziteta u Beogradu i Grada Beograda, otvoren poziv studentima završnih godina za učešće u programu Univerzitetske radne prakse – BG Praksa 2017.

Studentske vesti