Navigacija

Pozivamo vas na predavanje koje će održati Dr Valerio Causin Department of Chemical Sciences, University of Padova, Italy na temu:“ELECTROSPUN FIBRES: BUILDING BLOCKS FOR INNOVATIVE MATERIALS”. Predavanje ce biti održano u četvrtak, 16. marta 2017. godine u 14 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta

Studentske vesti