Navigacija

Ispit iz predmeta Engleski jezik za studente doktorskih studija

Studentske vesti

Ispit iz predmeta Engleski jezik za studente doktorskih studija u junskom i julskom ispitnom roku školske 2016/17. održaće se u terminima polaganja Engleskog jezika 1 - završni ispit, predviđenim rasporedom za osnovne studije

(junski rok: 19.6.2016. u 11 sati u VA, SA, MA)

(julski rok: 3.7.2016. u 11 sati u VA, SA, MA)