Navigacija

Obavezan sistematski pregled za studente III godine

Studentske vesti

 

STUDENTI KOJI SU UPISALI TREĆU GODINU STUDIJA ŠK.2015/2016 GODINE OBAVEZNI SU DA IZVRŠE SISTEMATSKI PREGLED (pregled je obavezan za sve studente – i one koji su na budžetu i one koji se sami finansiraju).

PREGLEDI ĆE SE OBAVITI U AMBULANTI U STUDENTSKOM DOMU “KARABURMA“, MIJE KOVAČEVIĆA 7b

PRILIKOM DOLASKA NA PREGLED STUDENTI SU OBAVEZNI DA PONESU INDEKS I OVERENU ZDRAVSTVENU KNJIŽICU

 

PREGLED ĆE SE OBAVITI PREMA SLEDEĆEM RASPOREDU:

 

 

22.12.2015.

od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa

377/1993, 322/2007, 76/2008, 175/2009, 7/2010, 71/2010, 109/2010,120/2010, 21/2011, 24/2011

od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa  

33/2011,  36/2011, 46/2011, 71/2011, 75/2011, 78/2011, 79/2011, 88/2011,

 91/2011,  145/2011, 217/2011

od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa

221/2011,  222/2011,  224/2011,  226/2011,  235/2011,  242/2011,  2/2012,

3/2012,  5/2012,  7/2012

od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa

12/2012,  13/2012,  18/2012,  19/2012,  20/2012,  21/2012,  23/2012,  26/2012,

32/2012,  62/2012

 

23.12.2015.

od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa

63/2012,  65/2012,  69/2012,  72/2012,  80/2012,  107/2012,  117/2012,

124/2012,  133/2012,  138/2012

od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa

150/2012,  159/2012,  172/2012,  176/2012,  177/2012,  192/2012,  197/2012,

229/2012,  235/2012,  247/2012

od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa

252/2012,  253/2012,  257/2012,  265/2012,  267/2012,  272/2012,  279/2012,

305/2012,  318/2012,  319/2012

od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa

329/2012,  335/2012,  342/2012,  3/2013,  4/2013,  7/2013,  9/2013,  10/2013,

11/2013,  13/2013

 

24.12.2015.

od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa

14/2013,  15/2013,  16/2013,  17/2013,  18/2013,  19/2013,  20/2013,

21/2013,  22/2013,  25/2013

od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa

26/2013,  27/2013,  28/2013,  29/2013,  31/2013,  32/2013,  33/2013,

34/2013,  35/2013,  36/2013

od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa

37/2013,  38/2013,  39/2013,  41/2013,  42/2013,  43/2013,  44/2013,

45/2013,  49/2013,  51/2013

od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa

52/2013,  53/2013,  56/2013,  59/2013,  60/2013,  62/2013,  63/2013,

64/2013,  65/2013,  67/2013

 

25.12.2015.

od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa

68/2013,  69/2013,  71/2013,  72/2013,  75/2013,  77/2013,  78/2013,

81/2013,  84/2013,  86/2013

od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa

87/2013,  89/2013,  90/2013,  92/2013,  96/2013,  100/2013,  101/2013,

105/2013,  107/2013,  108/2013

od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa

109/2013,  111/2013,  112/2013,  113/2013,  118/2013,  120/2013,

121/2013,  123/2013,  124/2013,  127/2013

od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa

129/2013,  131/2013,  132/2013,  136/2013,  137/2013,  139/2013,

140/2013,  144/2013,  148/2013,  151/2013

 

28.12.2015.

od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa

152/2013,  155/2013,  156/2013,  160/2013,  164/2013,  165/2013,

167/2013,  168/2013,  170/2013,  172/2013 

od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa

173/2013,  174/2013,  178/2013,  180/2013,  184/2013,  188/2013,

190/2013,  193/2013,  225/2013,  228/2013

od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa

229/2013,  233/2013,  236/2013,  238/2013,  240/2013,  243/2013,

250/2013,  251/2013,  258/2013,  260/2013

od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa

261/2013,  273/2013,  280/2013,  282/2013,  283/2013,  284/2013,

287/2013,  288/2013,  289/2013,  290/2013

 

29.12.2015.

od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa

291/2013,  292/2013,  293/2013,  298/2013,  306/2013,  319/2013,

330/2013,  332/2013,  333/2013,  381/2013