Navigacija

Obavezan sistematski pregled za studente I godine

Studentske vesti

STUDENTI KOJI SU UPISALI PRVU GODINU STUDIJA ŠK.2015/2016 GODINE OBAVEZNI SU DA IZVRŠE SISTEMATSKI PREGLED (pregled je obavezan za sve studente – i one koji su na budžetu i one koji se sami finansiraju).

PREGLEDI ĆE SE OBAVITI U AMBULANTI U STUDENTSKOM DOMU “KARABURMA“, MIJE KOVAČEVIĆA 7b

PRILIKOM DOLASKA NA PREGLED STUDENTI SU OBAVEZNI DA PONESU INDEKS I OVERENU ZDRAVSTVENU KNJIŽICU

Pregled će se obaviti prema sledećem rasporedu:

08.12.2015.        od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa od 1 do 10

                         od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa od 11 do 20

                         od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa od 21 do 30

                         od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa od 31 do 40

 

09.12.2015.       od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa od 41 do 50

                         od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa od 51 do 60

                         od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa od 61 do 70

                         od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa od 71 do 80

 

10.12.2015.        od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa od 81 do 90

                         od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa od 91 do 100

                         od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa od 101 do 110

                         od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa od 111 do 120

 

11.12.2015.        od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa od 121 do 130

                         od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa od 131 do 140

                         od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa od 141 do 150

                         od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa od 151 do 160

 

14.12.2015.        od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa od 161 do 170

                         od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa od 171 do 180

                          od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa od 181 do 190

                          od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa od 191 do 200

 

15.12.2015.        od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa od 201 do 210

                         od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa od 211 do 220

                         od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa od 221 do 230

                         od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa od 231 do 240

 

16.12.2015.        od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa od 241 do 250

                         od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa od 251 do 260

                         od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa od 261 do 270

                         od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa od 271 do 280

 

17.12.2015.        od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa od 281 do 290

                         od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa od 291 do 300

                         od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa od 301 do 310

                         od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa od 311 do 320

 

18.12.2015.        od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa od 321 do 330

                         od 10 do 10:30            studenti sa br. indeksa od 331 do 340

                         od 14 do 14:30            studenti sa br. indeksa od 341 do 350

                         od 16:30 do 17:00      studenti sa br. indeksa od 351 do 360

 

21.12.2015.        od 7:30 do 8:00           studenti sa br. indeksa od 361 do 369