Navigacija

Nagrada za studente doktorskih studija

Studentske vesti

Fondacija docent Dr Milena DALMACIJA dodeljuje nagradu - docent dr Milena Dalmacija za doktorsku disertaciju koja je dala najveći doprinos naučni iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za period 1.10.2012 – 30.09.2015 . godine . Dodatne informacije pročitajte ovde.