Navigacija

14MHPP2 - Projektovanje procesa 2

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje procesa 2
Akronim 14MHPP2
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Opšti cilj je razvoj znanja i veština projektovanja tehnoloških procesa (proizvoda i postrojenja) na višem nivou znanja i sposobnosti. Pojedinačni ciljevi su a) primena elemenata teorije projektovanja koji se odnose na izradu tehnoloških projekata; b) razvoj veština korišćenja računarskih aplikacija koje su podrška u projektovanju na višem nivou c) timski razvoj tehnološkog rešenja za odabrani problem - zadatak.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje znanjima i veštinama praktične primene hemijsko inženjerskog projektovanja na višem nivou. Iskustvo u timskom radu, primeni računarskih aplikacija modelovanja i simulacije, valjano uobličavanje projekta i njegova prezentacija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Proces razvoja i projektovanja. Ciljevi. Razvojne mogućnosti. Koraci pri razvoju proizvoda i procesa. Aspekti zaštite životne sredine u razvoju. Aspekti sigurnosti tehnološkog procesa pri razvoju. Inženjerska etika. Računarska podrška. Razvoj i projektovanje proizvoda. Kreacija procesa. Simulacija kao podrška kreaciji procesa. Sinteza procesa.
  Sadržaj praktične nastave Projektovanje procesa polaѕeći od rezultata sa laboratorijskog nivoa. Projekat uključuje korišćenje više delova slođenije procesne opreme. Projekat sadrži više različitih procesnih modela uz poštovanje termodinamičkih osobina. Simulacioni alat za podršku projektovanju je AspenPlus ili srodni. Projekat sadrži odlučivanje zasnovano na valjanom izboru tehnoloških operacija, delova opreme, utrošku energije i troškovima ulaganja
  Literatura
  1. M. Jovanović, “Osnovi tehnološkog projektovanja”, UHTS, Beograd, 2019. (ISBN 978- 86-531-0465-8)
  2. M. Jovanović, Z. Popović, “Razvoj procesa: Procesna ekonomika sa studijama slučaja hemijske tehnologije”, SHTS, Beograd, 2003. (ISBN 86-7558-174-2).
  3. Važeća regulativa, standardi i tehnički propisi.
  4. Seider W. D., J.D. Seader, D.R. Lewin, “Product and Process Design Principles: Synthesis, Analyses and Evaluation”, J. Wiley and Sons, Inc., New York, (aktuelna verzija).
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 3
  Metode izvođenja nastave Teoretska nastava, prikazi studija slučaja, rad u radionici, diskusija o projektnim rešenjima, timska izrada stručnog rada.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari