Навигација

14МХПП2 - Пројектовање процеса 2

Спецификација предмета
НазивПројектовање процеса 2
Акроним14МХПП2
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОпшти циљ је развој знања и вештина пројектовања технолошких процеса (производа и постројења) на вишем нивоу знања и способности. Појединачни циљеви су а) примена елемената теорије пројектовања који се односе на израду технолошких пројеката; б) развој вештина коришћења рачунарских апликација које су подршка у пројектовању на вишем нивоу ц) тимски развој технолошког решења за одабрани проблем - задатак.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање знањима и вештинама практичне примене хемијско инжењерског пројектовања на вишем нивоу. Искуство у тимском раду, примени рачунарских апликација моделовања и симулације, ваљано уобличавање пројекта и његова презентација.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПроцес развоја и пројектовања. Циљеви. Развојне могућности. Кораци при развоју производа и процеса. Аспекти заштите животне средине у развоју. Аспекти сигурности технолошког процеса при развоју. Инжењерска етика. Рачунарска подршка. Развој и пројектовање производа. Креација процеса. Симулација као подршка креацији процеса. Синтеза процеса.
  Садржај практичне наставеПројектовање процеса полаѕећи од резултата са лабораторијског нивоа. Пројекат укључује коришћење више делова слођеније процесне опреме. Пројекат садржи више различитих процесних модела уз поштовање термодинамичких особина. Симулациони алат за подршку пројектовању је AspenPlus или сродни. Пројекат садржи одлучивање засновано на ваљаном избору технолошких операција, делова опреме, утрошку енергије и трошковима улагања
  Литература
  1. M. Јовановић, “Основи технолошког пројектовања”, УХТС, Београд, 2019. (ISBN 978- 86-531-0465-8)
  2. M. Јовановић, З. Поповић, “Развој процеса: Процесна економика са студијама случаја хемијске технологије”, СХТС, Београд, 2003. (ISBN 86-7558-174-2).
  3. Важећа регулатива, стандарди и технички прописи.
  4. Seider W. D., J.D. Seader, D.R. Lewin, “Product and Process Design Principles: Synthesis, Analyses and Evaluation”, J. Wiley and Sons, Inc., New York, (актуелна верзија).
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  13
  Методе извођења наставеТеоретска настава, прикази студија случаја, рад у радионици, дискусија о пројектним решењима, тимска израда стручног рада.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари