Navigacija

14D008 - Kreativni inženjering

Specifikacija predmeta
Naziv Kreativni inženjering
Akronim 14D008
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Ne Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Osposobiti studente i istraživače u korišćenju metodologije višesistemskog mišljenja, poznatijeg pod nazivom kreativni inženjering čiju osnovu čini teorija rešavanja inovativnih zadataka (TRIZ) u oblasti tehnike, a posebno kod rešavanje inovacionih i istraživačko-razvojnih problema koji se javljaju u oblasti hemije, tehnologije i metalurgije. Savladavanjem predmeta student stiče opšte i specifične sposobnosti: u rešavanju problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka, praćenje savremenih dostignuća u struci; korišćenje informaciono-komunikacione tehnologije u praćenju i primeni novih znanja, razvija kritičko i samokritičko mišljenje.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Usvajanje neophodnih znanja iz oblasti savremene metodologije rešavanja inovativnih zadataka i osposobljavanje studenata za praktičnu primenu novostečenih znanja u oblastima tehničko-tehnoloških disciplina.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pojam i značaj intelektualne svojine, patenti, pretraživanje baza patentnih podataka, tehnologija stvaralaštva, kritički osvrt na naučne metodologije i kreatološke metode, teorija rešavanja inovativnih zadataka (TRIZ), nivoi tehničkih sistema, idealan konačni rezultat, standardni i nestandardni problemi, naučno-istraživački problemi, protivrečnosti (administrativna, tehnička, fizička), korišćenje matrice protivrečnosti, korišćenje supstance-polja, primena standarda, savladavanje inercije mišljenja, zakoni razvoja tehničkih sistema, algoritamsko rešavanje istraživačko-razvojnih problema.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. D. Rajić, B. Žakula, V. Jovanović: Uvod u TRIZ ili kako postati kreativan u tehnici, VA, Beograd, 2009
   2. V. Fey, E. I. Rivin: Innovation on Demand. Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK, 2005
   3. S. Savransky: Engineering of Creativity. Introduction to TRIZ Methodology of Inventive Problem Solving, CRC Press, 2000.
   4. 4. G. Ivanov: Formula stvaralaštva, Kreativni centar, Beograd, 1999.
   5. H. Altšuler: Standartnie rešenija izobretateljskih zadač, Moskovskij rabočij, 1979.
   6. 6. H. Altšuler: Algoritm rešenija izobretateljskih zadač ARIZ-85-V, Moskovskij rabočij, 1973.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava je, u zavisnosti od broja slušalaca, mentorska ili frontalna. Pored predavanja redovno se održavaju i konsultacije. U toku nastave, a naročito kroz vežbe, studenti su u obavezi da rešavaju problemske zadatke iz različitih tehničko-tehnoloških oblasti.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40