Навигација

14Д008 - Креативни инжењеринг

Спецификација предмета
НазивКреативни инжењеринг
Акроним14Д008
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомНеОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаОспособити студенте и истраживаче у коришћењу методологије вишесистемског мишљења, познатијег под називом креативни инжењеринг чију основу чини теорија решавања иновативних задатака (ТРИЗ) у области технике, а посебно код решавање иновационих и истраживачко-развојних проблема који се јављају у области хемије, технологије и металургије. Савладавањем предмета студент стиче опште и специфичне способности: у решавању проблема уз употребу научних метода и поступака, праћење савремених достигнућа у струци; коришћење информационо-комуникационе технологије у праћењу и примени нових знања, развија критичко и самокритичко мишљење.
   Исходи учења (стечена знања)Усвајање неопходних знања из области савремене методологије решавања иновативних задатака и оспособљавање студената за практичну примену новостечених знања у областима техничко-технолошких дисциплина.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПојам и значај интелектуалне својине, патенти, претраживање база патентних података, технологија стваралаштва, критички осврт на научне методологије и креатолошкe методe, теорија решавања иновативних задатака (ТРИЗ), нивои техничких система, идеалан коначни резултат, стандардни и нестандардни проблеми, научно-истраживачки проблеми, противречности (административна, техничка, физичка), коришћење матрице противречности, коришћење супстанце-поља, примена стандарда, савладавање инерције мишљења, закони развоја техничких система, алгоритaмsko решавањe истраживачко-развојних проблема.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Д. Рајић, Б. Жакула, В. Јовановић: Увод у ТРИЗ или како постати креативан у техници, ВА, Београд, 2009
   2. V. Fey, E. I. Rivin: Innovation on Demand. Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK, 2005
   3. S. Savransky: Engineering of Creativity. Introduction to TRIZ Methodology of Inventive Problem Solving, CRC Press, 2000.
   4. 4. Г. Иванов: Формула стваралаштва, Креативни центар, Београд, 1999.
   5. Х. Алтшулер: Стандартние решенија изобретатељских задач, Московскиј рабочиј, 1979.
   6. 6. Х. Алтшулер: Алгоритм решенија изобретатељских задач АРИЗ-85-В, Московскиј рабочиј, 1973.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава је, у зависности од броја слушалаца, менторска или фронтална. Поред предавања редовно се одржавају и консултације. У току наставе, а нарочито кроз вежбе, студенти су у обавези да решавају проблемске задатке из различитих техничко-технолошких области.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40