Navigacija

Spiskovi kandidata za polaganje prijemnog ispita - drugi upisni rok

Vesti o upisu

Svi kandidati kojima su prihvaćene prijave prijemni ispit polažu u petak 4. septembra u velikom amfiteatru.

Prijemni ispit iz hemije/fizike počinje u 9 časova, a prijemni ispit iz matematike u 12 časova.

Pri ulasku u zgradu Fakulteta, svi kandidati su u obavezi da stave zaštitnu masku. Na ulasku u zgradu meri se telesna temperatura i vrši se obavezna deiznfekcija ruku i obuće.