Navigacija

Drugi dodatni upisni rok - za kandidate koji su polagali prijemni na drugim fakultetima

Vesti o upisu

Kandidati koji u drugom konkursnom roku nisu upisali željeni fakultet, a polagali su prijemni ispit iz hemije ili matematike ili fizike na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu, mogu konkurisati na Tehnološko-metalurškom fakultetu 12. septembra 2019. godine od 11 do 13 časova.

Potrebna dokumenta:

  • overene kopije sva četiri svedočanstva iz srednje škole kao i diplome o završnom ispitu,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • potvrda o rezultatima prijemnog ispita položenog na drugom fakultetu,
  • popunjen prijavni list (može se dobiti u studentskoj službi ili u skriptarnici fakulteta),
  • uplata od 6.000,00 dinara na žiro račun 840-1441666-69, poziv na broj 80200

12. septembar 2019. godine – objavljivanje rang liste u 14 časova

13. septembar 2019. godine – upis od 11 do 13 časova