Navigacija

dr Marija Korać

Naučni savetnik
Katedra za metalurško inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 359

011/3303607
lokal 607
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 30. mart 2016.