Navigacija

dr Jelena Lađarević

Naučni saradnik
Katedra za organsku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 335

011/3303671
Naučna oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 21. decembar 2016.