Navigacija

DIZ4 - Organske zagađujuće supstance

Specifikacija predmeta
Naziv Organske zagađujuće supstance
Akronim DIZ4
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni cilj izučavanja predmeta je sticanje znanja o klasifikaciji organskih supstanci koje su u kategoriji opasnih i štetnih materija koje se smatraju za zagađivače životne sredine. Korišćenjem poznatih vrednosti za maksimalno dozvoljene koncentracije ovih materija u životnij sredini i Zakona i zakonskih propisa vezanih za ove materije postavlja se model za pravljenje bezbednosnih lista pojedinih zagađujućih supstanci i predviđaju postupci pri upotrebi, transportu, procesiranju i odlaganju ovih materija.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posebno se izučavaju njihove ekotoksikološke karakteristike (reaktivnost, zapaljivost, eksplozivnost i toksičnost). Nakon sagledavanja svih aspekata delovanja postavlja se model uklanjanja posmatranih materija iz životne sredine i završna sanacija zagađenog životnog prostora.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U okviru kursa razmatra se širok spektar organskih jedinjenja koje sz klasifikovane kao zagađujuže materije u životnoj sredini. Na osnovu fizičkih, fizičko-hemijskih i toksikoloških karakteristika određuju se klase opasnosti (klasa reaktivnosti, klasa zapaljivosti, klasa eksplozivnosti i klasa toksičnosti), njihovo delovanje na živi svet (sistemsko, akutno i hromično dejstvo), utvrđuje njihova toksičnost pema LD. Na osnovu određivanja ukupnog sadržaja ovih materija u životnoj sredini (upotreba savremenih instrumentalnih metoda), praćenja kretanja kroz matrikse vode, vazduha i zemljišta i njihovih karakteristika postavlja se model za njihovo uklanjanje i sanaciju životne sredine.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. O. Stojanović, N. Stojanović, Đ. Kosanović, Opasne i štetne materije, Rad, Beograd, 1986.
   2. N. I. Sax, Dangerous Properties of Industrial Materials, 4th Ed., New York, 1987.
   3. R. Silverstein, G. Bassler, T. Morrill, Spectrometric Identification of Organic Compounds, John Wiley and Sons, NY, 1991.
   4. D. Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji-tablice, TMF, Beograd, 2001.
   5. D.Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji – Zbirka zadataka, TMF, Beograd, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, računski deo i deo vezan za pravljenje MSDS lista odabranih hemikalija.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50