Навигација

ДИЗ4 - Органске загађујуће супстанце

Спецификација предмета
НазивОрганске загађујуће супстанце
АкронимДИЗ4
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаОсновни циљ изучавања предмета је стицање знања о класификацији органских супстанци које су у категорији опасних и штетних материја које се сматрају за загађиваче животне средине. Коришћењем познатих вредности за максимално дозвољене концентрације ових материја у животниј средини и Закона и законских прописа везаних за ове материје поставља се модел за прављење безбедносних листа појединих загађујућих супстанци и предвиђају поступци при употреби, транспорту, процесирању и одлагању ових материја.
   Исходи учења (стечена знања)Посебно се изучавају нјихове екотоксиколошке карактеристике (реактивност, запаљивост, експлозивност и токсичност). Након сагледавања свих аспеката деловања поставља се модел уклањања посматраних материја из животне средине и завршна санација загађеног животног простора.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУ оквиру курса разматра се широк спектар органских једињења које сз класификоване као загађујуже материје у животној средини. На основу физичких, физичко-хемијских и токсиколошких карактеристика одређују се класе опасности (класа реактивности, класа запаљивости, класа експлозивности и класа токсичности), њихово деловање на живи свет (системско, акутно и хромично дејство), утврђује њихова токсичност пема ЛД. На основу одређивања укупног садржаја ових материја у животној средини (употреба савремених инструменталних метода), праћења кретања кроз матриксе воде, ваздуха и земљишта и њихових карактеристика поставља се модел за њихово уклањање и санацију животне средине.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. O. Stojanović, N. Stojanović, Đ. Kosanović, Opasne i štetne materije, Rad, Beograd, 1986.
   2. N. I. Sax, Dangerous Properties of Industrial Materials, 4th Ed., New York, 1987.
   3. R. Silverstein, G. Bassler, T. Morrill, Spectrometric Identification of Organic Compounds, John Wiley and Sons, NY, 1991.
   4. D. Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji-tablice, TMF, Beograd, 2001.
   5. D.Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji – Zbirka zadataka, TMF, Beograd, 2003.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања, рачунски део и део везан за прављење МСДС листа одабраних хемикалија.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит50
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50