Navigacija

D192 - Fizičko-hemijske osnove farmaceutskog inženjerstva

Specifikacija predmeta
Naziv Fizičko-hemijske osnove farmaceutskog inženjerstva
Akronim D192
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa savremenom metodologijom procesa proizvodnje lekova u farmaceutskoj industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) U okviru ovog predmeta studenti stiču i praktično znanja kroz laboratorijske vežbe obučavajući se za a) Sterilan rad, b) Uče tehnike imobilizacije-inkapsulacije c) Obučavaju se za pisanje eksperimentalnih protokola Na taj način, studenti stiču znanja neophodna za istraživačko razvojne procese u farmaceutskom inženjerstvu kao i primeni inženjerskih principa u analizi ovih procesa. Po uspešnom savladavanju predmeta studenti su stekli: (i) sposobnost za istraživački rad i savladavanja savremenih tehnika za inkapsulaciju aktivnih supstanci (ii) osnovna znanja i veštine potrebne za sterilan rad (iii) znanja o specifičnim zahtevima, uslovima i regulativama (GLP, GMP) neophodnih u Farmaceutskoj procesnoj praksi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa osnovnim principima procesa u farmaceutskom inžinjerstvu. Nastavne jedinice: Principi adsorpcije lekova, oblici lekova i načini primene, Farmakokinetika, Načini primene lekova, i njihova distribucija, Mehanizmi kontrolisanog otpuštanja, Video Image Sistemi za karakterizaciju čestica, Važeće regulative u farmaceutskoj proizvodnji i tehnoekonoska verifikacija dobijanja enzima. U okviru vežbi studenti samostalno izrađuju seminarski rad i samostalno se obučavaju za laboratorijski rad u sterilnim uslovima. Predmet uključuje i eksperimentalan rad studenata sa tehnikama imobilizacije i inkapsulacije aktivnih supstanci. ;
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. Bioprocesno Inzenjerstvo, M. Milivojevic, B. Bugarski, V. Djordjevic, V Nedovic, Akademska misao, Beograd, 2013. ; ; ;
  2. Bugarski, B., Projektovanje uređaja i procesa u biotehnologiji i biohemijskom inženjerstvu, Akademska misao, Beograd, 2006. ; ;
  3. Gilbert S Banker., Modern Pharmaceuticals Marsel Dekker., 2002 ; ; ; ;
  4. Lewis G, Pharmaceutical Experimental Design., Marsel Dekker , 1999 ; ;
  5. Sidney H, GMP, for pharmaceuticals, Marsel Dekker , 20004. Pharmakokinetics, Gibaldi M, Marsel Dekker , 2001 ; ; ;
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja i eksperimentalan rad u laboratoriji. Eksperimentalni rad studenti izvode samostalno ili u grupama od po 2 do 3 studenta.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari