Navigacija

dr Tamara Radetić

Naučni savetnik
Katedra za metalurško inženjerstvo

TMF - mala zgrada, kancelarija 010

lokal 756
011/3303756
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 12. jun 2013.