Navigacija

dr Aleksandra Bogdanović

Naučni saradnik
Katedra za organsku hemiju
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 25. oktobar 2017.

Oblast interesovanja

Hemijsko inženjerstvo, Organska hemija, naučni saradnik 25.10.2017 izbor u zvanje

Gostujuća profesura

Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman Hemijsko-Tehnološke nauke, asistent sa doktoratom, predavač na Prehrambenoj tehnologiji i Hemiji. Predavač na predmetima Tehnološko inženjerstvo, Bioreaktori, držanje vežbi iz Termodinamike, Hemijske kinetike, Osnovi projektovanja, Hemija hrane, Animalne sirovine, Tehnologija mesa.

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Aleksandra Bogdanović, Vanja Tadic, Slobodan Petrović i Dejan Skala, Supercritical CO2 extraction of steroidal sapogenins from fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)seed, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 2019, pp. 00-35; https://doi.org/10.2298/CICEQ191001036B
 2. Aleksandra Bogdanović, Sanja Đurđević, Stoja Milovanović, Katarina Šavikin, Mihajlo Ristić, Dejan Pljevljakušić, Nebojša Milenković i Slobodan Petrović, Improvement of supercritical CO2 and n-hexane extraction of wild growing pomegranate seed oil by microwave pretreatment, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 104, 2017, pp. 21-27; https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.04.024
 3. Aleksandra Bogdanović, Vanja Tadic, Mihajlo Ristic, Slobodan Petrović i Dejan Skala, Optimization of supercritical CO2 extraction of fenugreek seed (Trigonella foenum-graecum L.) and calculating of extracts solubility, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 117, 2016, pp. 297-307; https://doi.org/10.1016/j.supflu.2016.07.010
 4. Aleksandra Bogdanović, Vanja Tadic, Marko Stamenić, Slobodan Petrović i Dejan Skala, Supercritical carbon dioxide extraction of Trigonella foenum-graecum L. seeds: Process optimization using response surface methodology, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 107, 2016, pp. 44-50; https://doi.org/10.1016/j.supflu.2015.08.003
 5. Aleksandra Bogdanović, Stoja Milovanović, Slobodan Petrović, Dejan Skala, Ivana Arsic i Vanja Tadic, Supercritical and High Pressure Subcritical Fluid Extraction from Lemon Balm (Melissa officinalis L., Lamiaceae), JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 107, 2016, pp. 234-242; https://doi.org/10.1016/j.supflu.2015.09.008

Radovi sa skupova

 1. Aleksandra Bogdanović, Vanja Tadic i Slobodan Petrović, “Application of nke in use of hypolipemics“, „Research and Development in Mechanical Industry“, RaDMI 2013, 2019, pp. 747-752
 2. Aleksandra Bogdanović, Vanja Tadic, Marko Stamenić, Slobodan Petrović i Ivana Arsic, Supercritical carbon dioxide extraction in function of steroidal sapogenins isolation from Trigonella foenum-graecum L. seeds: Process optimization using response surface methodology, Sixth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research RAD 2018, 2018, pp. 429-430
 3. Aleksandra Bogdanović, Vanja Tadic i Slobodan Petrović, “A comparative study: an impact of chosen extraction technique on active separation from Trigonella foenum-graecum L., Fabaceae and Morus alba L., Moraceae”, „Research and Development in Mechanical Industry“, RaDMI 2014, 2014, pp. 790-796
 4. Aleksandra Bogdanović, Vanja Tadic, Ivana Arsic, Irena Homsek, Ana Zugic i Sanja Djordjevic, “Sensitive HPLC Method for the Determination of Usnic Acid in Tablets“, 5th International BBBB Conference, 2013, Eur J Pharm Sci 50
 5. Aleksandra Bogdanović, Irena Žižović, Stoja Milovanović, Slobodan Petrović i Vanja Tadic, Supercritical fluid extraction from Lemon Balm (Melissa officinalis),, 6th International Symposium on High Pressure Processes Technology, 2013

Učešće u naučnim projektima

III45017 pod nazivom „Funkcionalni fiziološki aktivni, naučni saradnik biljni materijali sa dodatom vrednošću za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji“, rukovodioca projekta prof. Irene Žižović na Katedri za organsku hemijsku tehnologiju.

Patenti i tehnička rešenja

Tehnička i razvojna rešenja, nova proizvodna linija, novi materijal (M82)1. S. Đorđević, V. Tadić, I. Arsić, A. Žugić, D. Mišić, S. Petrović, A. Bogdanović, S. Naumović, M. Stanković, I. Žižović, „Razvoj novog proizvoda-kapsule sa hipolipemijskim delovanjem“, 2012, Institut “Josif Pančić”, TMF-Beograd, Medicinski fakultet Niš, prihvaćeno od strane Matičnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu, 16.6.2015.2. M.Milosavljević, Z. Veličković, J. Rusmirović, A. Bogdanović, A. Dugandžić, N. Prlainović, A. Marinković, Novi tehnološki postupak proizvodnje alkil-ksantata u obliku vodenih rastvora, 2016, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, prihvaćeno od strane Matičnog odbora Ministarstva prosvete, nauke, tehnološkog razvoja , 16.9.2016.

Usavršavanja

 • 2012 Intenzivni kurs u trajanju od dva meseca LLL Intensive Course „Supercritical Fluids- Green Solvents in Chemical Engineering“, organizovan od strane Evropske Federacije za Hemijsko Inženjerstvo u Grazu (Austrija) i Maribor (Slovenija).
 • Internacionalna praksa u Brazilu, jul-oktobar 2010. UNICAMP Univerzitet, Campinas-Sao Paulo, odsek hemijsko inženjerstvo, saradnik na projektu- „Istraživanje ekstrakcionih procesa i dobijanja polimernih partikula u natkritičnim uslovima, u cilju dobijanja nanonosača“ .

Nagrade i priznanja

2011 Nagrada Srpskog Hemijskog Društva za istaknuti uspeh Tri nagrade „ Panta Tutundžić“, za istaknuti uspeh tokom osnovnih akademskih studija