Navigacija

dr Aleksandra Bogdanović

Naučni saradnik
Katedra za organsku hemiju
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 25. oktobar 2017.

Oblast interesovanja

Hemijsko inženjerstvo, Organska hemija, naučni saradnik 25.10.2017 izbor u zvanje

Gostujuća profesura

Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman Hemijsko-Tehnološke nauke, asistent sa doktoratom, predavač na Prehrambenoj tehnologiji i Hemiji. Predavač na predmetima Tehnološko inženjerstvo, Bioreaktori, držanje vežbi iz Termodinamike, Hemijske kinetike, Osnovi projektovanja, Hemija hrane, Animalne sirovine, Tehnologija mesa.

Učešće u naučnim projektima

III45017 pod nazivom „Funkcionalni fiziološki aktivni, naučni saradnik biljni materijali sa dodatom vrednošću za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji“, rukovodioca projekta prof. Irene Žižović na Katedri za organsku hemijsku tehnologiju.

Patenti i tehnička rešenja

Tehnička i razvojna rešenja, nova proizvodna linija, novi materijal (M82)1. S. Đorđević, V. Tadić, I. Arsić, A. Žugić, D. Mišić, S. Petrović, A. Bogdanović, S. Naumović, M. Stanković, I. Žižović, „Razvoj novog proizvoda-kapsule sa hipolipemijskim delovanjem“, 2012, Institut “Josif Pančić”, TMF-Beograd, Medicinski fakultet Niš, prihvaćeno od strane Matičnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu, 16.6.2015.2. M.Milosavljević, Z. Veličković, J. Rusmirović, A. Bogdanović, A. Dugandžić, N. Prlainović, A. Marinković, Novi tehnološki postupak proizvodnje alkil-ksantata u obliku vodenih rastvora, 2016, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, prihvaćeno od strane Matičnog odbora Ministarstva prosvete, nauke, tehnološkog razvoja , 16.9.2016.

Usavršavanja

  • 2012 Intenzivni kurs u trajanju od dva meseca LLL Intensive Course „Supercritical Fluids- Green Solvents in Chemical Engineering“, organizovan od strane Evropske Federacije za Hemijsko Inženjerstvo u Grazu (Austrija) i Maribor (Slovenija).
  • Internacionalna praksa u Brazilu, jul-oktobar 2010. UNICAMP Univerzitet, Campinas-Sao Paulo, odsek hemijsko inženjerstvo, saradnik na projektu- „Istraživanje ekstrakcionih procesa i dobijanja polimernih partikula u natkritičnim uslovima, u cilju dobijanja nanonosača“ .

Nagrade i priznanja

2011 Nagrada Srpskog Hemijskog Društva za istaknuti uspeh Tri nagrade „ Panta Tutundžić“, za istaknuti uspeh tokom osnovnih akademskih studija