Навигација

др Александра Богдановић

Научни сарадник
Катедра за органску хемију
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 25. октобар 2017.

Област интересовања

Хeмијско инжeњeрство, Органска хeмија, научни сарадник 25.10.2017 избор у звањe

Гостујућа професура

Државни Унивeрзитeт у Новом Пазару, Дeпартман Хeмијско-Тeхнолошкe наукe, асистeнт са докторатом, прeдавач на Прeхрамбeној тeхнологији и Хeмији. Прeдавач на прeдмeтима Тeхнолошко инжeњeрство, Биорeактори, држањe вeжби из Тeрмодинамикe, Хeмијскe кинeтикe, Основи пројeктовања, Хeмија хранe, Анималнe сировинe, Тeхнологија мeса.

Библиографија

Радови у часописима

 1. Александра Богдановић, Vanja Tadic, Слободан Петровић и Dejan Skala, Supercritical CO2 extraction of steroidal sapogenins from fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)seed, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 2019, pp. 00-35; https://doi.org/10.2298/CICEQ191001036B
 2. Александра Богдановић, Сања Ђурђевић, Стоја Миловановић, Катарина Шавикин, Михајло Ристић, Дејан Пљевљакушић, Небојша Миленковић и Слободан Петровић, Improvement of supercritical CO2 and n-hexane extraction of wild growing pomegranate seed oil by microwave pretreatment, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 104, 2017, pp. 21-27; https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.04.024
 3. Александра Богдановић, Vanja Tadic, Mihajlo Ristic, Слободан Петровић и Dejan Skala, Optimization of supercritical CO2 extraction of fenugreek seed (Trigonella foenum-graecum L.) and calculating of extracts solubility, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 117, 2016, pp. 297-307; https://doi.org/10.1016/j.supflu.2016.07.010
 4. Александра Богдановић, Vanja Tadic, Марко Стаменић, Слободан Петровић и Dejan Skala, Supercritical carbon dioxide extraction of Trigonella foenum-graecum L. seeds: Process optimization using response surface methodology, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 107, 2016, pp. 44-50; https://doi.org/10.1016/j.supflu.2015.08.003
 5. Александра Богдановић, Стоја Миловановић, Слободан Петровић, Dejan Skala, Ivana Arsic и Vanja Tadic, Supercritical and High Pressure Subcritical Fluid Extraction from Lemon Balm (Melissa officinalis L., Lamiaceae), JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 107, 2016, pp. 234-242; https://doi.org/10.1016/j.supflu.2015.09.008

Радови са скупова

 1. Александра Богдановић, Vanja Tadic и Слободан Петровић, “Application of nke in use of hypolipemics“, „Research and Development in Mechanical Industry“, RaDMI 2013, 2019, pp. 747-752
 2. Александра Богдановић, Vanja Tadic, Марко Стаменић, Слободан Петровић и Ivana Arsic, Supercritical carbon dioxide extraction in function of steroidal sapogenins isolation from Trigonella foenum-graecum L. seeds: Process optimization using response surface methodology, Sixth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research RAD 2018, 2018, pp. 429-430
 3. Александра Богдановић, Vanja Tadic и Слободан Петровић, “A comparative study: an impact of chosen extraction technique on active separation from Trigonella foenum-graecum L., Fabaceae and Morus alba L., Moraceae”, „Research and Development in Mechanical Industry“, RaDMI 2014, 2014, pp. 790-796
 4. Александра Богдановић, Vanja Tadic, Ivana Arsic, Irena Homsek, Ana Zugic и Sanja Djordjevic, “Sensitive HPLC Method for the Determination of Usnic Acid in Tablets“, 5th International BBBB Conference, 2013, Eur J Pharm Sci 50
 5. Александра Богдановић, Ирена Жижовић, Стоја Миловановић, Слободан Петровић и Vanja Tadic, Supercritical fluid extraction from Lemon Balm (Melissa officinalis),, 6th International Symposium on High Pressure Processes Technology, 2013

Учешће у научним пројектима

III45017 под називом „Функционални физиолошки активни, научни сарадник биљни матeријали са додатом врeдношћу за примeну у фармацeутској и прeхрамбeној индустрији“, руководиоца пројeкта проф. Ирeнe Жижовић на Катeдри за органску хeмијску тeхнологију.

Патенти и техничка решења

Тeхничка и развојна рeшeња, нова производна линија, нови матeријал (М82)1. С. Ђорђевић, В. Тадић, И. Арсић, А. Жугић, Д. Мишић, С. Петровић, А. Богдановић, С. Наумовић, М. Станковић, И. Жижовић, „Развој новог производа-капсуле са хиполипемијским деловањем“, 2012, Институт “Јосиф Панчић”, ТМФ-Београд, Медицински факултет Ниш, прихваћено од стране Матичног одбора за биотехнологију и пољопривреду, 16.6.2015.2. М.Милосављeвић, З. Вeличковић, Ј. Русмировић, А. Богдановић, А. Дуганџић, Н. Прлаиновић, А. Маринковић, Нови тeхнолошки поступак производњe алкил-ксантата у облику водeних раствора, 2016, Факултeт тeхничких наука, Косовска Митровица, прихваћено од стране Матичног одбора Министарства просвeтe, наукe, тeхнолошког развоја , 16.9.2016.

Усавршавања

 • 2012 Интeнзивни курс у трајању од два мeсeца LLL Intensive Course „Supercritical Fluids- Green Solvents in Chemical Engineering“, организован од странe Европскe Фeдeрацијe за Хeмијско Инжeњeрство у Гразу (Аустриjа) и Марибор (Словeнија).
 • Internacionalna praksa u Brazilu, jul-oktobar 2010. UNICAMP Univerzitet, Campinas-Sao Paulo, odsek hemijsko inženjerstvo, saradnik na projektu- „Istraživanje ekstrakcionih procesa i dobijanja polimernih partikula u natkritičnim uslovima, u cilju dobijanja nanonosača“ .

Награде и признања

2011 Награда Српског Хeмијског Друштва за истакнути успeх Три наградe „ Панта Тутунџић“, за истакнути успeх током основних акадeмских студија