Navigacija

dr Slavica Lazarević

Viši naučni saradnik
Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 041

011/3303719
lokal 719
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 23. mart 2020.

Predmeti

MHNH1 MHNH1 - Priprema vode za piće

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  1. Slavica Lazarević, Đorđe Veljović, Željko Radovanović, Antonije Onija, Đorđe Janaćković i Rada Petrović, Characterization of sepiolite by inverse gas chromatography at infinite and finite surface coverage, APPLIED CLAY SCIENCE, 43, 2009, pp. 41-48; 10.1016/j.clay.2008.07.013