Navigacija

prof. dr Dragan Mitraković

Katedra za opšte tehničke nauke

TMF - velika zgrada, kancelarija 464 a

011/3303474
lokal 774
Naučna oblast Elektrotehnika
Datum izbora u zvanje 20. jun 2018.

Predmeti

D110 D110 - Informacioni sistemi u grafičkoj industriji

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Knjige

  1. Siniša Kukolj, Predrag Živković i Dragan Mitraković, CorelBUKVAR, pomoćni udžbenik, Vinča, Beograd, 1994; ISBN 1234-1234

Mentorstvo

Osnovne studije

  • Primena sistema za akviziciju u termogravimetriji, Ana Strugar, 11.05.2009.
  • Prikupljanje i obrada signala u optičkim vlaknima ugrađenim u termoplastični kompozitni materijal, Marija Stojković, 29.09.2005.
  • Tehnoekonomska analiza uvoćenja računarskog sistema za regulaciju i upravljanje procesima proizvodnje papira u fabrici hartije beograd, Zoran Gaćeša, 17.03.2004.
  • Kvalitet otiska kao element zaštite dokumenata od falsifikata, Nenad Đorđević, 30.04.2003.
  • Postupak kalibracije sistema skaner/monitor/ kolor štampač, Dragana Pantić, 25.12.2002.
  • Savremeni metodi upravljanja procesom grafičke proizvodnje, Nikola Reković, 07.10.2002.