Navigacija

D110 - Informacioni sistemi u grafičkoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Informacioni sistemi u grafičkoj industriji
Akronim D110
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta jeste upoznavanje sa osnovnim postavkama uvođenja informacionih sistema u grafičku industriju i ovladavanje tehnikama koje to omogućuju. Seminarski rad je predviđen kao mogućnost da student primeni stečena znanja i metode na rešavanju postavljenog projektnog zadatka.
   Ishodi učenja (stečena znanja) U okviru kursa učenik je osposobljen da osmisli i primeni informacione sistema u postojeće radno okruženje. Student je obučen da kreira vizuelne prezentacije i da sažeto predstavlja dobijene rezultate.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa osnovnim postavkama uvođenja informacionih sistema u grafičku industriju kao i metodama koje se za to koriste. Četiri laboratorijske vežbe prilagođene sticanju praktičnih iskustava, a služe i kao ilustracija mogućnosti koju pruža informacioni sistem. U okviru seminarskog rada student samostalno projektuje jedan sistem prema zadatom projektnom zadatku i prezentuje rezultate rada u obliku pisanog izveštaja i usmene prezentacije.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Projektovanje baza podataka (Designing Effective Database Systems, Addison-Wesley) by Rebecca M. Riordan, 2006, ISBN: 86-7555-291-2
   2. Osnove umrežavanja (Absolute Beginner's Guide to Networking, QUE) by Joe Habraken, 2002, ISBN:86-7555-193-2
   3. Web dizajn: kompletan priručnik (Web Design: The Complete Reference, Osborne) by Thomas A. Powell, 2001, ISBN: 86-7555-165-7
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, laboratorijske vežbe i seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 35
   Projekti
   Kolokvijumi 10
   Seminari 35