Navigacija

MM435 - Osnovi projektovanja

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi projektovanja
Akronim MM435
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Sagorevanje i metalurške peći,Fenomeni prenosa u metalurškim procesima Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da studente osposobi za projektovanje uređaja i operme koji sekoriste u metalurškom inženjerstvu,kao i projetovanje delova ili celokupnih postrojenja u metalurgiji.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Samostalan izbor parametara koji definišu uređaje u metalurgiji: vatrostalnog materijala, pećne atmosfere, kapaciteta, i sl. Samostalan izbor i proračun potrebnih parametara prilikom izbora novog ili rekonstrukcije postojećeg uređaja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Z.Popović, Projektovanje u metalurgiji, skripta, Beograd 2002.
   2. M.Jovanović, Osnovi projektovanja, TF Leskovac, 1994
   3. J.Gido, An Introduction to Project Planing, Secod Edition, Industrial Press, Inc, NY 1985
   4. W.D. Baasel, Preliminary Chemical Engineering Plant Design, Elsevier, New York, Amsterdam
   5. N.Cross, Engineering design methods, Wiley,2001
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave predavanja,
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70