Navigacija

MIMF15 - Spajanje materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Spajanje materijala
Akronim MIMF15
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je proširivanje znanja iz oblasti spajanja materijala različitim postupcima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje fenomenima koji se javljaju pri spajanju različitim postupcima, te načinom odabira optimalne tehnologije (postupak+dodatni materijal+cena)
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Lepljenje. Upotreba lepka za spajanje u konstrukijama. Podessnost materijala za lepljenje. Ispitivanje spojeva. ; Lemljenje. Spajanje lemljenjem. Postupci i oprema. Vrste i principi izbora dodatnih materijala. Ispitivanje lemova. Standardi. ; Zavarivanje. Postupci i oprema za zavarivanje. Vrste i principi izbora dodatnih materijala. Ispitivanje zavarenih spojeva. Standardi. ; Primeri izbora postupka zavarivanja i dodatnog materijala za zavarivanje različitih materijali i konstrukcija. ;
  Sadržaj praktične nastave Ispitivanje kvaliteta spojeva
  Literatura
  1. R.W.Messler Jr., Joining of Materials and Structures, Butterworth/Heinemann (2004)
  2. ASM Handbook, Vol.6, Welding, brazing and soldering, ASM International (1994)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorija
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40