Navigacija

MBIB01 - Odabrana poglavlja hemije prirodnih organskih jedinjenja

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja hemije prirodnih organskih jedinjenja
Akronim MBIB01
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim i višim pojmovima iz oblasti ugljenih hidrata, belančevina, i lipida, potrebnih u daljem studiranju i praktičnom radu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći znanja iz osnovnih i viših pojmova iz oblasti ugljenih hidrata, belančevina i lipida, koja će im omogućiti da u daljem studiranju i praktičnom radu lakše usvajaju, analiziraju i povezuju nove pojmove.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Geometrija organskih molekula (principi prostornog definisanja; simetrija i asimetrija prirodnih organskih jedinjenja; racemski oblici). Ugljeni hidrati (struktura, nomenklatura i reakcije monosaharida; složeni ugljeni hidrati – prirodni glikozidi i polisaharidi). Belančevine (struktura, nomenklatura, svojstva, dobijanje i reaktivnost aminokiselina; peptidna veza i njene karakteristike; struktura i denaturisanje belančevina). Lipidi (sastav, struktura, svojstva i podela lipida; prosti i složeni lipidi - dobijanje i reaktivnost).
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. S.Petrović, D.Mijin, N.Stojanović, Hemija prirodnih organskih jedinjenja, TMF, Beograd, 2009. god.
   2. S.V.Bhat, B.A.Nagasamagi, M.Sivakumar, Chemistry of Natural Products, Narosa-Springer, Berlin, 2005.
   3. H.B.Kagan Organska stereohemija, Hemijski fakultet, Beograd, 2003.
   4. K.P.C.Volhard, N.E.Šore, Organska hemija, 4. izdanje, Data Status, Beograd, 2004. god.
   5. O.Stojanović, M.Mišić-Vuković, N.Stojanović, Geometrija organskih molekula, TMF, Beograd, 1975.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 0 0
   Metode izvođenja nastave Predavanja, kvizovi, kolokvijumi, literaturni rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari 10